Pro uživatele: Webmail | phpMyAdmin | WebFTP | MailAdmin

monty webhosting

Kontakt

Technická podpora a informace o službách
e-mail: support@monty.cz

Fakturace, platby, daňové doklady
e-mail: fakturace@monty.cz

Sídlo, telefon a bankovní spojení
Monty Webhosting
Lipanská 721/3
29001 Poděbrady
IČ: 86649124
tel: 608 902 752
č.ú.: 670100-2200762842/6210

Hostováním u Montyho pomáháte lidem, kteří to nejvíce potřebují.
Monty odvádí 10% svého zisku na konto společnosti Člověk v tísni.